careus1995 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(13) 人氣()


careus1995 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()


 

careus1995 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

careus1995 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

全壘打王張泰山 主動跟喜憨兒基金會聯絡

希望聖誕夜能到喜憨兒餐廳與憨兒們用餐

careus1995 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

捐贈物品--手工麵線一批

真的很好吃喔

careus1995 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()